Bezpečnost cyklisty

REXbike eCall

Systém bike eCall – rychlá pomoc v případě nehody

  • Biker sjíždí oblíbený downhill v lese, ale bohužel má nehodu a ztratí vědomí.
  • REXbike zaznamená náhlé přerušení pohybu a zašle kontrolní upozornění na mobil.
  • Cyklista se nehlásí, REXbike posílá upozornění o možné nehodě s odkazem do mapy na nouzové kontakty.
  • Aplikace v cyklistově telefonu vydává hlasitý zvuk, čímž zjednodušuje jeho nalezení.
  • Rozbíhá se záchranná akce a cyklista je včas nalezen.